תמונות בעמוד
PDF

:

20 - THE
BE AU TI E S

nof
ANCIENT POETRY.
intended as a Companion

u to the
Beauties of English Poetry,

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

LOND O N.
Printed for E.Newbery, Corner of

s! Paul's Church Yard,
and J. Wallis, NO 16. Ludgate-ftreet.

HABYARD COLLEGE LIBRARY

GIFT OF

...EDWARD, PERCIVAL MERRITT ,

MAY 21, 1928

[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »