תמונות בעמוד
PDF

Our dadies and our mammies thay,

Were fill'd wi' inickle joy, To think upon the bridall day,

Twixt me and Gilderoy.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

And he in many a venturous deed,

His courage bauld wad try,
And now this gars mine heart to bleed,

For my dear Gilderoy.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

And, when with envy time transported,

Shall think to rob us of our joys, You'll in your girls again be courted,

And I'll go a wooing with my boys,

« הקודםהמשך »