תמונות בעמוד
PDF
ePub
[blocks in formation]

LONDON:
Printed for J. Buckland, J. Rivington and Sons, T. Payne and Sons, L. Davis,

B. White and Son, T. Longman, B. Law, J. Dodney, H. Baldwin, J. Robson,
J. Johnson, C. Dilly, T. Vernor, W. Nicoll, G. G. J. and J. Robinson,
T. Cadell, T. Carnan, J. Nichols, J. Bew, R. Baldwin, N. Conant, P. Elmsly,
W. Goldsmith, J. Knox, R. Faulder, Leigh and Sochehy, G. Nicol, J. Murray,
A. Strahan, W. Lowndes, T. Evans, W. Bent, s. Playes, G. and T. Wilkie,
T. and J. Egerton, W. Fox, P. M.Queen, D. Ogilvie, B. Collins, E. Newbery,
and R. Jameson.

MDCC LXXXVII.

« הקודםהמשך »