תמונות בעמוד
PDF
ePub

γωγή το σατανά. . 10 Maddy pobó å

μέλλος πάσχειν" δε, μέλλει βαλείν εξ υμών ο διάβολG εις φυλακής, ένα σειρασθήτε και εξεζε S drita nugar diκαι γίνε οισος έχει θανάτε, και δώσω

σοι τον σέφανον της 11 suris. 'o iyar és,

ακοσάτω τι το πνεύμα λέγει ταϊς εκκλησίαιςΟ νικών και μη αδικηθη εκ το θανάτε τη δευτέρο. .

which thou art about
to suffer; behold, the
Devil is about to cast
some of you into pri-
son, that ye may be
tried; and ye shall
have tribulation ten
days; be thou faithful
unto death, and I will

give thee the crown of
11 life. He that hath an

ear, let him hear what
the Spirit saith unto
the Churches: He who
overcometh, shall not
be injured by the se,
cond death,

of those things which thou shalt suffer: behold, the Devil shall cast some of

you

into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days; be thou faithful unto death, and I will

give thee a crown of 11 life. He that hath an

let him hear what the Spirit saith unto the Churches, He that overcometh, shall not be burt of the second death.

ear,

Ver. 8. Smyrna.] The city of Smyrna is represented by Strabo, as situated about forty miles to the north of Ephesus, of which it was originally a colony. Pliny describes it as the city of greatest account in Asia, after Ephesust. There is no mention of it, as a Church, in the books of Scripture. The renowned martyr, Polycarp, was its Bishop: but as he suffered in the reign of Verus, aged 86 years I, he must have been too young to have exercised this important office at the time of this Revelation; even if we should suppose, with Bishop Pearson, the date of his martyrdom to be more early ş. Yet he is represented by the ancients as receiving his doctrine immediately from the Apostles ; and Irenæus, when a youth, had heard him discoursing of his acquaintance with Saint John|]. The Bishops of Smyrna attended the councils of the Church for many centuries. At length this Church sank under the conimon desolation in the 13th century. Yet Smyrna, being at this time a principal mart of European commerce, is in a better state than others of the seven Churches. It is still a populous city, and contains some Christian inhabitants.

* Strabo, ii. p. 940.

+ Nat. Hist. v. c. 29. Euseb. Hist. Eccl, lib. iv. c. 15. $ Cave, Hist. Lit. art. Polycarp. | Euseb. Hist. Eccl. lib. v, C. 20.

attended

Ib. Thus saith the First and the Last, &c.] Tho title, under which the Supreme Head addresses this Church, is the same which he had assumed on his first appearance to Saint John, and is explained in the note, ch. i. 17, 18. The character of it agrees with the purport of this address, which is to encourage the Smyrnæans confidently to meet the fiery trial of martyrdom; in the sure expectation of triumphing over the power of the enemy, as their Lord had done before them.

Ver. 9. Thy poverty (but thou art rich).] The Smyrnæan Christians, poor as to the goods of this transitory life, were rich in good works, through faith; “ rich towards God;" had laid up a treasure in heaven, which no worldly calamity can destroy * They were opposed and harassed by a powerful party, who, calling themselves Jews, were not, like the lionest Nathanael, “ Israelites indeed t;” nor like him described by Saint

a Jew inwardly, in spirit, not in the letter, “ whose praise is not of men, but of God .” These professed Jews were men of violent character, who blasphemed the name of Israelite by calling themselves such; who were in fact the emissaries of Satan, em

Paul,“

* Luke xii. 21. xvi. 2. 2 Cor. vi. 10. 1 Tim. vi, 18. James ii. 5. y. 2. + John i. 48.

Rom. ii. 28, 29. See the true Israelite in the Christian Church described more particularly in note, ch. iii. 4.

ployed

ployed to corrupt; or to excite that persecution, which is foretold in the succeeding verse. They continued the same practices in later times; for the Jews, as was their custom, says the Smyrnæan account of the martyrdom of Polycarp, assisted most zealously to accomplish the destruction of the martyr, and to prevent his interment by the Christians *.

Ver. 10. Fear none, &c.] To this virtuous Church, against which no particular fault is alleged

alleged by their all-seeing Lord, persecution is announced; a persecution occasioned by that great adversary of the Church, who appears, in the sequel of this book, to be the ultimate cause of all the evil which it suffers in the course of ages.

Soine of them were to be imprisoned; and, as we may judge from the words, « Be thou faithful unto “ death,” were to suffer martyrdom. Yet these sufferings are not denounced as a punishment, for they are not so accounted in the New Testament. Such persecuted saints our Lord encourages to “ rejoice, for

great is their reward in 'heaven t.” So also Saint James, ch. i. 2, and St. Peter, i. 1, 6, 7, the latter of whom assigns a reason, which will be the best comment on these words, ova weição@ule,' “ that ye may be tried ;” " that the trial of your faith,” says he, “ being much

more precious than of gold that perisheth, though it “ be tried by fire, may be found unto honour, and praise, and glory, at the appearance of Jesus Christ.”

Ib. Ten days.] This period may be either, literally, ten days; or, typically, ten years; for, according to the use of lime in prophetical Scripture, a day is oftentimes taken for a year. It is thus expressly ordered in Ezek. iv. 6; and in earlier times, days were pronounced typical of years, as in Numbers xiv. 34. So Isaiah,

Euseb. Hist. Eccl. lib. iv. c. 15.

+ Matt. y, 12,

according according to Bishop Lowth *, uses three days for so many years. So Ezekiel, in ch. iv. 6t. And as a week of days ended in a sabbatical day, so there was a week of years ending with a sabbatical year 1. And after this manner of computation the prophecies of Daniel are generally understood. The difficulty of settling whether the persecution foretold in this passage be of days or of years, arises from this, that we have very little history of the Church in those times when the prophecy was probably fulfilled, at the conclusion of the first, or commencement of the second century, Many of the Christian records were destroyed in the Dioclesian persecution. We have indeed an account of a persecution which the Church of Smyrna underwent about the year 169; when, amongst others, Polycarp, its venerable Bishop, or Angel, suffered martyrdomg; but there is no proof that this persecution con, tinued either ten years, or only ten days. And it seems at too great a distance of time, upwards of 70 years, to be the persecution foretold by our Lord, who addresses the Smyrnæans then living, and prepares them, not their grand-children, for the catastrophe. Besides, this persecution was extended to the other Churches of Asia, which would therefore have been prepared by the same warning. Less reason have we to suppose that this prophecy was fulfilled at the persecution under Diocletian; for the distance of time was still greater, being upwards of two hundred

years, cution raged throughout the empire. Yet we find this persecution applied to the prophecy by some writers, chiefly upon the notion that it lasted ten years, which, however, seems not to have been strictly the case ;

And this perse.

* Ch, xx. 3,

+ Clarke, Serm. vi. 185. 1 Exod. xxiii, 10, 11, 12, $ Euseb, Hist. Eccl. lib. iv, e. 15.

for

for it commenced in 304, and ended, in the East, if not in other parts of the world, by the edict of Maximin Galerius, in 311* Upon the whole, it seems most probable, that the persecution, foretold in these words, was only of ten days, and was fulfilled in that generation; and that the Jews, who are described as acting against this Church, under the influence of Satan, were the authors of the persecution. This prophecy, thus fulfilled, would serve a temporary purpose; it would convince the seven Churches, that the Revelation which foretold it was from God; and that therefore the remaining predictions of the same Prophet would also receive their completion: and it would occasion them to revere, and preserve, and faithfully to deliver down to posterity, the book in which they were contained; which they seem to have done,

Ib. Crown of life.] A crown denotes regal and triumphant power. It is a distinguishing ornament of the Messiah, who is " King of kings t,” and, as such, is represented with many crowns I; and he has promised such rewards to his faithful' followers. As then $. the tree of life" is used to signify immortality S, so “ the crown of life” represents a triumphant immortality l; according to an assurance given ys by Saint Paul, which will exhibit the meaning, and, at the same time, the scriptural propriety of both these expressions : " If we be dead with him (Jesus Christ), “ we shall also live with him ; if we suffer, we shall “ also reign with him.” Whereas, in Lam. v. 16, it is, “ Woe unto them who haye sinned; the crown is “ fallen from their head T."

* Mosheim, History of the Church.
+ Ps. xxi. 3. 1 Tim. vi, 16. Rev. xvii. 14.
| Rev, xix. 12.

s Note, ch. ii. 7. y 1 Cor. ix. 25,

Compare also James i. 12.

9

Ver.

« הקודםהמשך »