תמונות בעמוד
PDF
ePub

A

DISSERTATION,

IN WHICH

THE EVIDENCE

FOR THE

AUTHENTICITY AND DIVINE INSPIRATION

OF THE

APOCAL Y PSE

IS STATED;

AND VINDICATED FROM THE OBJECTIONS OĘ THE

LATE PROFESSOR,

J. D. MICHAELIS.

« הקודםהמשך »