תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE DUBLIN

| UNIVERSITY MAGAZINE,

А

Literary and Political Journal.

VOL. I.

JANUARY TO JUNE,

1833.

DUBLIN:

WILLIAM CURRY, JUN., AND COMPANY,

SIMPKIN AND MARSHALL, LONDON.

MDCCCXXXIII.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »