תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

That gay Freethinker, a fine talker once,
What turns him now a stupid filent dunce?

Some

« הקודםהמשך »