תמונות בעמוד
PDF

^p^j» he Polignac.

(In dem ö.ukrezischen Gedichte kommen viele Mangelhaste, irrige und selbst widersinnige Begriffe und Lchrsiye »or, die eine natürliche Folge der so beschränkten Einsichten der alten Philoso Ken von der Natur der Dinge, noch mehr aber des, bei allem Scharfsinn, dennoch sehr mißverstehende» und übel zusammeuhäng?:>den exikurifchen SnstemS waren. Allein, selbstloser, die, von bor geoffenbatten Religion und einer bessern Philosophie erleuchtet, jenes Gedicht zur Hand nehmen, finden sich bald in du. 1e Jahrgänge verleitet, die ihnen durch die anziehende Beredsamkeit ihres Gefährten leicht gefährlich werden konnni.' war daher eine an sich sehr gute Idee des Kardinals N!c!c!'isr de pslignac (geb. iS6l, gest. 174',) einen Amilukrrz zu schreiben, worin die bessern und richtiger« Grundsätze über die nämlichen Gegenstände vorgetragen würden. Und nicht bloß «pikur und L,ukrez; auch mehrere alte und neuere Philosophen werde» darin bestritten, und fast immer mit kartesischen Waffe«. So sehr indeß dicß Gedicht von Seiten der Wahrheit und Gründlichkeit des Inhalts den Vorzug verdient, so sehr iß <S von Seiten der Originalität, Anmuth, und poetische» Behandlung, dem Werke des römischen Dichters nachzuse, hen; und polignac hat sehr Recht, wenn er sagt:

— — L/oz«j« v,'c?>, Vk»ctt»»5 ig/«.

Folgende Stelle, worin die Vorzüge der Religion geschildert «erde», gehört zu den besten.)

^xi'i.i.vOkei'ivs. l.. 1. v. 950 ss.

[ocr errors]

Dulcia quos primum non emollire valebant. &یمbہlighacزم
Communi quamvis hominum ja&entur in unda -----------سي----------
Mortales, propriis quoque tempeftatibus a&ti,
Stant contra; medioque tenent vel in aequore por-

- ' tum
Praefagi vitae potioris: emuntque libentes
Immenfam aeternamque brevi fudore coronam,
Ft fcite cupidi aeternis fugientia mutant.

Nec tamen eft, illos adeo ut virtutis avarae
Infimules, tanquam spes esset sordida lucri
Et quafi damnofae fuga mercenaria culpae.
Namque hominis natura bonum fibi femper et ultro
Profequitur, quoque inftin&tu defiderat effe,
Hoc etiam effe bene. Id fateor, fummamque bono-
rum" , w
Effe voluptatem ; modo fcilicet inde petatur,
Unde petenda venit; fitgue inconcufia voluptas
Sincera et vera et nullis obnoxia damnis.
Nam quid velle poteft homo, ni vult effe beatus
Aut quid amat, nifi quo fperat fe poffe beari?
Hoc unum variis quaerunt in moribus omnes:
Vos per delicias, et lenimenta dolorum;
In quibus, ut vento, fluviique fugacibus undis,
Ut molli pelagus quam faepe volutat arena
Ut fumo ftipülis qui fe fiammantibus effert,
Nil ftabile eft, ubi fe veri fpes confcia fundet
Illi, afpernantes aevi quae falce metuntur,
Quodque Deo minus eft, non famam extendere pul-
chro
Contemtu rerum, atque oculos percellere plebis
Ut Cynici, cupiunt; non, ut Zenonis alumni,
Se torvis onerant virtutibus, unde fuperbi
lncedant, et fe tacita venerentur acerra: - *
In virtute Deum, atque Deum in mercede requirunt ,
Ac velut integros fontes duéturus in hortum
Nequaquam fodies puteos, in valle paluftri
Limus übi, ftagnansque lutum, graveolensque bitw-
men, -

'Sed potius เนื้pen herbiferam, feu frigida collis
R 5 Vifes-

[ocr errors]
[ocr errors]

Iuncus et adnafcens venam fignabit arundo,
Limpida tunc demum quaerenti fe exerit unda;

- Sic ac finceros ;antae mercedis amantes

Pura venit, fruftraque aliis quaefita voluptas;
Quam violare dolor nequit, aut corrumpere ku&us,
Constantisque boni tot sunt in amore sapores,
Illecebraeque, tuis ut bacchanalibus (etfi
Vel centum vigeas juvenisque valensque per anno)
Illo pervenias nunquam aut accedere poßis
Nedum aequare piae momenta brevifima vitae
Nam quod amant, et femper habent, et femper ha-
- bebunt;

Quoque magis redamant, magis et redamantur ab

illo,

Nec finis metus eft: neque quidquam furgit amari

Rloribus ex iftis, atque hoc de fonte leporum
Confcius unde animus fefe ipfe remordeat unquam;
Verum ut crefcit amor, jus caufaque crefcit amandi.
Si tibi praeterea non formidanda videtur
Mors hominum terror, quanto hanc animofius illi
Exfpe&ant? Vitae illa tibi, poftremaque rerum
Meta eft : his vitae poterunt quam faecula nulla
Claudere, principium. Tua fpes, nil funditus ut fis
Atque omnis moriare: Fovet fpes laetior illos —
Mercedem meritis amplam poft fata parari.
Haec £pes ipfa fibi merces, vertumque {alutis

Augurium, aeternique boni praecepta voluptas
- Ut videas, vel dum in terris hoc ducitur aevum

Naturae donis potiora occurrere dona;
Cultoresque Dei jam te magis esse beatos
Quid fi autem invenies quod credimus, ultima cum
te -
Suftulerit tenebrisque perennibus obruerit nox

: Nempe Deum ultorem, quem non cognoveris ante

Vel potius notum fama neglexeris? Eheu!
Horrefco reputans: tibi luditur alea, Quinti

Magna nimis. Quoquo te vertas, fit tua pejor
Conditio, noftra. Neque enim, fi fallimur, huius

Erroris dabimus poenas: fors aequa manebit

y Nos

Nos omnes; uno fimul involvemur inani. be posignac.
Tu, fi deciperis, contra; fine fine futurus تتتتتتتتتتتتية(
Infe!ix; cur tanta igitur difcrimina tentas?
Injucunda haec funt tamen atque ob(cura; repo-

ills :
Nec patior di&is me duci, ut gaudia certa
Quae me circumftant, et qualiacumque fatis funt
Pofthabeam dubiis; amensque horrore futuri
Obvia dimittam ; juffus quodcunque dierum eft
Projicere, incerti fpe foenoris, et mihi longam
Accelerare necem, vivusque intrare fepulchrum
Nec fum is, cui fapiant peregrinae, quas mihi ia«

&tas,
Deliciae; non me pulcherrima {omnia tangunt.

- вt quid fuademus dimittas? Vincula, Quinti,

Vincula; quae non res tibi, fed te rebus amatis
Subjungunt, quid projicias? Quae tu ipfe potitus
Faftidis plerumque, novis in rebus id ipfum
Perpetuo captans, quod te jam faepe fefellit
Expertum, liquitque avidum, et meliora volen-
tenn.
Ceu leétum peragrat membris languentibus aeger,

• In latus alternis laevum dextrumque recumbens:

Nec juvat: inde oculos tollit refupinus in altum:
Nusquam inventa ಇiಣ್ಣ 5 femper quaefita: quod
illi

Primum in deliciis fuerat, mox torquet et angit;
Nec morbum {anat, nec fallit taedia morbi:
$ic tibi fpem elufam irritat, non corrigit error.
Hydropi ut mifero fitis arida poftulat undam t
Et vocat unda fitim: fic perdita defluit aetas;
Et vacuus rerum excedis, pertufaque femper
Dolia nequicquam vexas fugientibus undis.
Tormenti genus, omnis amor: fi fervidus optes,
Emoreris; vel sitepidus, nil carpis amoeni.
Quid memorem curas, ipfoque in la&e venenum -
Quod mixtum iilecebris dolet, invitusque fateri
Cogitur, ac tanta defiet Lucretius arte?
Curam horrefcenti non eft quaerenda voluptas:

- |

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ac, Ambarum genitrix, ambarum caufa eupido,
" Dulcibus illiciis captos ad triftia ducit.
Saepe bitumineis per ftagna vaporibus ignes
Accenfi noétu volitant, oculosque videntum
Alliciunt, captus malefuada luce viator,
It quo flamma vocat, villam ratus; inque paludem
Praecipitans, alta mifer irretitur in ulva.

Hos igitur laqueos fugiens, quo denique damno
Iuftus eris, prudens, caftus, fortisque, piusque?
Tanti ne effe hominem conftat? Vel, fi illa pro-
* * * bari
Non poffent, quae certa voco, quae fomnia dicis;
Nonne^ bonum immenfum, purum, immutabile
praefens.
Quaerere pulchrius eft, quam turbida, parva ca-
duca
Se&ari? Certum fibi finem in rebus agendis
Propofuiffe Deum, cujus de fonte benigno
Nil non fperare eft, quam cafu femper agentem
Fortunam, et caecas atomos hinc, inde volantes.
Atque voluptatem fragili fundamine nixam
Adduxit quam hefterna dies, quam craftina tollet?

Durum opus eft, ais, At gratias bona nulla paran-
tur: -
Nonne etiam ipfa tibi venit emta labore voluptas?
Ignotus Deus eft, inquis. Sed nofcere, quanti eft!
Cujus res agitur, lite hac pendente? Dei ne;
An tua? Si obfcurum eft vitam poft *fata futu-
rann
Clarius eft ne tibi penitus nihil effe futurum.
Si liquet, oftendas ; etenim vulgata neganti
Hoc incumbit onus; fi non liquet, inde timendum,
Nil metuis; certique loco tibi ftare videtur
Quod dubium eft; fequeris dulces pro luce tenebras.
Nempe placent: placet exftium : nox te illa neca-
bit;
Et consanguineus leti soporiste profečto est,
Una falus hanc mortiferam turbare quietem -

« הקודםהמשך »