תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Numpe haec affidue? Iam clarum mane feneftras
Intrat, et anguftas extendit lumine rimas.
Stertimus, indoinitum quod defpumare Falernum
Sufficiat, quinta dum linea tangitur umbra.

En quid agis? ficcas infana canicula meffes Iamdudum coquit, et patula pecus cmne fub ulmo elt ,

Unus ait comitum. Verumne? itane? ocyus adfit
Huc aliquis! nemon*? turgescit vitrea bilis:
Findor ut Arcadiae pecuaria rudere credos.
Iam liber, et bicolor pofitis membrana capillis,
Inque manus chartae, nodofaque venit arundo.
Tunc querimur, craffus calamo quod pendeat hu-
- mor,
Nigra quod infufa vanefcat fepta lympha;
Dilutas querimur geminet quod fiftula guttas.
O mifer, inque dies ultra mifer! huecine rerum
Venimus? aut cur non potius teneroque columbo,
Et fimilis regum pueris, pappare minutum

[ocr errors]
[ocr errors]

, perfius. „ Pofcis, et iratus mammae lallare recufas? An tali ftudeam calamo? cui verba? quid iftas داستان تاتی) - Succinis ambages ? tibi luditur: efHuis amens. , Contemnère : fonat vitium percuffa, maligne ' Refpondet viridi non co&ta fidelia limo. Udum et molle lutum es; nunc, nunc, properano - - - - - dus, et acri Fingendus sine fine rota. Sed rure paterno Eft tibi far modicum, purum, et fine labe falinum. Quid metuas? cultrixque foci fecura patelln eft: Hoc fatis an deceat pulmonem rumpere ventis, Stemmate quod Tusco ramum millefime ducis, Cenforemue tuum vel quod trabeate falutas? Ad populum phaleras: ego te intus, et in cute - z - - novi, - - - Non pudet ad morem discin&i vivere Nattae? Sed ftupet hic vitio, et fibris increvit opimum Pingue: caret culpa: nefcit quid perdat: et alto Demerfus, fumma rurfus non bullit in unda.

Magne pater diyìm! faevos punire tyrannos Haud alia ratione velis, cum dira libido – Moverit ingenium ferventi tin&a veneno: Virtutem videant, intabefcantque reliéta! Anne magis Siculi gemuerunt aera iuvenci, Et magis auratis pendens laquearibus enfis ' Purpureas fubter cervices terruit, Imus, Imus praecipites! quam fi fibi dicât et intus ` Palleat infelix, quod proxima nefciat uxor? Saepe oculos, memini, tingebam parvus olivo, Grandia fi nollem morituro verba Catoni * Dicere, non fano multum laudanda magiftro, , Quae pater adduéìis fudans audiret amicis. ' Iure etenim id fummum : quid dexter fenio ferret, Scire erat in voto: damnofà canicula quantum Raderet, angustae collo non fallier orcae: Neu quis callidior buxum torquere flagello.

Haud tibi inexpertum curvos deprendere mow res, - Quaeque docet fapiens braccatis inlita Medis o

Por

[ocr errors][merged small]

Ofcitat hefternum diffutis undique malis.
Eft aliquid quo tendis, et in quod dirigis arcum?
An pafim fequeris corvos, tetaque, lutoque,
Securus quo pes ferat, atque ex tempore vivis?

Helleborum fruftra, cum iam cutis aegra tu-
mebit, -
Pofcentes videas: venienti occurrite morbo.
Et quid opus Cratero magnos promittere montes?
Difcite, ô miferi, et cauffas cognofcite rerum,
Quid fumus, et quidnam vi&turi gignimur, ordo
Quis datus, aut metae qua mollis flexus, et unde:
Quis modus argento, quid fas optare, quid afper

Utile nummus habet: patriae, carisque propinquis

Quantum elargiri deceat: quem te Deus effe
Iuffit, et humana qua parte locatus es in re.
Difce: nec invideas, quod multa fidelia putet
In locuplete penu, defenfis pinguibus Umbris.
Et pipcr, et pernae Marfi monumenta clientis:
Maenaque quod prima nondum defecerit orca.

Hic aliquis de gente hircofa Centurionum Dicat: quod fapio fatis eft mihi: non ego curo Effe, quod Arcefilas, aerumnofique Solones, Obftipo capite, et figentes lumine terram, ' Murmura cum fecum , et rabiofa fileniia rodunt, Atque exporre&o trutinantur verba labello, w Aegroti veteris meditantes fomnia, gigni ' De nihilo nihil, in nihilum nil pofTe reverti. Hoc eft, quod palles: cur quis non prandeat, hoc eft. His populus ridet, multumque torofa iuuentus Ingeminat tremulos nafo crispante cachinnos.

Infpice: nefcio quid trepidat mihi pe&us, et ae* - gris ... . . . Faucibus exfuperat graves halitus, infpice, fodes,

Qui

perfius. , Qui dicit medico, iuffus requiefcere, poftquama °Tertia compofitas vidit nox currere 蠶 راستای تتسگ De maiore `domo modice fitiente lagena Lenia loturo fibi Surrentina rogavit. Heus bone, tu palles. Nihil eft. Videas tameniftud, Quicquid id eft: furgit tacite tibi lutea pellis. At tu deterius palles: ne fis mihi tutor: Iam pridem hunc fepeli: tu reftas. Perge, tacebo. Turgidus hic epulis, atque albo ventre, lavatur. Gutture fulfureas lente exhalante Mephites. Sed tremor inter vina fubit, calidumque trientem. Excutit e manibus: dentes crepuere rete&i. Un&a cadunt laxis tunc pulmentaria labris. Hinc tuba, candelae: tandemque beatuius altq Compofitus le&to craffisque lutatus amomis, In portam rigidos calces extendit: at illum' Hefterni capite induto fubiere Quirites.

Tange mifer venas, et pone in pe&ore dextram,

Nil calet hic. fummgsque pedes attinge, manusque,
Non frigent. Vifa eft fi forte pecunia, five
Candida vicini fubrifit molle puella,
Cor tibi rite {alit. Pofitum eft algente catino
Durum olus, et populi cribro decuffa farina.
Tentemus fauces: tenero latet ulcus in ore
Putre, quod haud deceat plebeia radere beta.
Alges, cum excuffit membris timor albus ariftas:
Nunc face fuppofita fervefcit fanguis, et ira

- Scintillant oculi: dicisque, facisque, quod ipfe
Non fani effe hominis, non fanus iuret Oreftes,

[ocr errors]
[ocr errors]

kEs giebt deritaliänifchenSatirendickter eine zahlreiche Menge, aus welcher hier nur einige der vorzüglichsten ausgehoben sind. Von ihnen und den meisten übrigen giebt Hv, Prof, Llögel in seiner Geschichte der fsmischen Literatur, B,ii.S.55ff. umständlichere Nachricht. ö.udovic?Ari»sto,geb. 1474/ gestorben ,zzz ^ erlangte zwar den größten Ruhm als epischer Dichter; aber auch seine sieben Satiren, in Horas zischer Manier geschrieben, erhielten bei seiner Ration klassisches Ansehen, und sind auch als charakteristische Gemählde des Lebens und der Denkungsärt dieses großen / Äußerst: phantasiereichen Dichters, sehr zu schätzen. Ueber ihren Inhalt kann ma» Hrn. I«gem«nn's Fortsetzung oder dritte« Sand der Meinh«dischen Versuche über die italiänischen Dichter, S. r i z ff^ der Ausgabe in klein 8. nachsehen. I» ier folgenden, welche die siebente ist, lehnt er das Anerbieten seines Freundes, Vuon«venrura pistofilo, Sekretärs !<< Herzogs von Ferrara, von sich ab, der ihm die Stelle eines Gesandten an den Papst Riemens Vii. verschaffen. Milte.)

[ocr errors]
« הקודםהמשך »