תמונות בעמוד
PDF
ePub

BIOGRAPHICAL

. AND

CRITICAL,

TO THE
WORKS

OF THE
ENGLISH POET S.
BY SAMUEL JOHNSON.

VOLUME THE EIGHT H.

L O N D ON:

PRINTED BY T. NICHOLS:

TOR C. BATHURST, J. BUCKLAND, W. STRAHAN, J. RIVIX -
TON AND SONS, T. DAVIES, T.PAYNE, L. DAVIS, W. OWEN,
E. WHITE, S. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN,
B. LAW, C. DILLY, J.DODSLEY, J. WILKIE, I. ROB-
Sox, T. JOHNSON, T. LOWNDES, G. ROBINSON,
T. CADELL, J. NICHOLS, E. NEWBERY,
T. EVANS, J. RIDLEY, R. BALDWIN,
G. NICOL., LEIGH AND SOTHEBY,
J. BEW, N. CONANT, J. MURRAY,

W. Fox, J. BOWEN.

BM DCC LXXXI.

MAR 1924

TO

. TO SWIFT, G A Y, BRO O ME, PITT,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Vol. VIII.

a 2.

« הקודםהמשך »