היושבים בחושך: עולמו הדרמטי של חנוך לוין: סובייקט, מחבר, צופים

כריכה קדמית
Keter Publishing House Ltd, 2005 - 265 עמודים
"היושבים בחושך" הוא ספר ראשון מסוגו בארון ספרי המחקר על המחזאות הישראלית. הוא מציע מבט רחב, בהיר, רגיש ומעמיק על מפעלו הדרמטי של החשוב במחזאי ישראל. המחברת בוחנת את כל סוגי כתיבתו הדרמטית של חנוך לוין - מחזות שהפכו לחלק בלתי נפרד מהקנון של המחזאות הישראלית, ובצדם מחזות מוכרים ומקובלים פחות - ועומדת על משמעותם, מקומם ומעמדם במכלול כתיבתו. היא מסמנת מסלול התפתחות בכתיבתו, על נקודות המפנה העיקריות שבו, ומציעה הסברים ממצים המביאים בחשבון את הקשרים הרלוונטיים – בעיקר המערכת האומנותית-תרבותית והמערכת החברתית-פוליטית. זהו ספר שמוקדו מחקר המחזה הכתוב של חנוך לוין, על שלל מאפייניו הפואטיים.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
7
חלק 2
9
חלק 3
15
חלק 4
27
חלק 5
39
חלק 6
53
חלק 7
61
חלק 8
81
חלק 9
113
חלק 10
145
חלק 11
171
חלק 12
187
חלק 13
205
חלק 14
235
חלק 15
243
חלק 16
253

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי