Gesher, כרכים 1-2

כריכה קדמית
ההנהלה הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי, 1954

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי