מגמות בחברה הישראלית, כרך 1

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2001 - 706 עמודים
ספר זה הוא אסופת מאמרים בת שני כרכים, המנסה לבחון מפרספקטיבה סוציולוגית- היסטורית היבטים מרכזיים בתהליך התהווה של החברה הישראלית, משלהי המאה ה - 19 עד לראשית המאה ה- 21. ניסיון זה הונחה על-ידי שתי מטרות. האחת, ניתוח מפורט של אירועים ותהליכים בתחומים שונים, שהיו להם השפעות משמעותיות על התפתחות המציאות של החברה הישראלית והמאפיינים העיקריים שלה. השנייה, בחינה של שתי מגמות מרכזיות, הקשורות זה בזו, בהיסטוריה של החברה הישראלית - עיצובה של זהות קולקטיבית משותפת והבנייתם של שסעים בין קבוצות חברתיות בתוכה. המאמרים בכרך זה מטפלים בנושאים הבאים: מאפייניה של החברה היישובית; התגבשותה של זהות קולקטיבית ישראלית-ציונית בתקופה היישוב; יחסי ערבים-יהודים בחברה הישראלית; העלייה וקליטתה; אי-שיוויון חברתי וכלכלי; כלכלה פוליטית וחברתית.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

ביקורת משתמש - סמן כלא הולם

מאמרה של אלבוים-דרור נמצא בקתדרה 66 ולא כפי שנכתב.

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אולם אותם אחד אחוזים אחת אי־השוויון אירופה אלא אמנם אפוא אפשר ארץ ארץ ישראל בארץ ישראל בארצות בה בו בחברה הישראלית בידי ביותר בכול בני בעלי בקרב בשל בשנות בשנים בשנת גדול דמוקרטיה האוכלוסייה האידיאולוגיה האלה הארץ הבריטי ההון ההסתדרות ההתיישבות הזה החברה היישובית החברתי החיים החינוך היהודים הייתה הכוח הכלכלי הלאומית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המבנה הממשלה המנדט המנדט הבריטי המעמדי המרכזית הסוכנות היהודית העברית העובדים העולים העלייה העלייה הראשונה העלייה השנייה הערבים הפוליטיים הפוליטית הפועלים הפעילות הקליטה הקמת המדינה הראשונה השלטון השנייה השנים התנועה הציונית התרבותית ואת ובין והן וכן ועל חברה חלק ידי יהודים יותר ירושלים כאמור כבר כוח כול כלכלה כלל כלפי לארץ לבין לוח למשל לעומת מדיניות מדינת ישראל מהם מוסדות מלחמת מן מעמד מפא"י מפלגות מצד משום נוסף ניתן עברית עמ ערביי ישראל ערבים ערבית פי קבוצות ראו רבה שהיו שונות שונים שיעור שכן שלא שנות שני שנים שתי תהליך תל אביב תנועת העבודה תרבות

מידע ביבליוגרפי