תמונות בעמוד
PDF
ePub

LITURGICAL

CONSIDERATIONS.

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors]

By the Rev. W. SHEPHERD, OLIALA

PERPETUAL CURATE OF PITSTONE, AND CURATE OF

CHEDDINGTON, BUCKS.

LONDON:

PRINTED FOR

LONGMAN, HURST, KEES, ORME, BROWN, AND GREEN,

PATERNOSTER-ROW.

1824.

« הקודםהמשך »