תמונות בעמוד
PDF
ePub

P282.5

[graphic]
[graphic][subsumed]

THE

NEW M O N T H L Y

MAGAZINE

AND

LITERARY JOURNAL.

VOL. IV.

ORIGINAL PAPERS.

LONDON:

HENRY COLBURN AND CO.

CONDUIT-STREET, HANOVER-SQUARE.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »