שואה בחדר האטום: ה״שואה״ בעתונות הישראלית בתקופת מלחמת המפרץ

כריכה קדמית
מ. צוקרמן, 1993 - 368 עמודים
"הספר מציג מעין אנטומיה של מנגנון הפעלתו והיפעלותו הכפייתית של קוד ה'שואה' ובוחן באופן פרטני את השלכותיו האידיאולוגיות לרבות נגזרותיו הפוליטיות המעשיות. מלחמת המפרץ ככל שנגעה לתושבי ישראל התגלתה כהזדמנות יוצאת דופן לנתח את ההיבטים הללו באופן שיטתי במסגרת אירוע דראמטי ומתוחם בגבולות זמן ברורים. העיתונות החדשותית והפובליציסטית ממלאת כאן תפקיד כפול: מצד אחד, היא מספקת מרכיבים חיוניים לבניית סיפור התקופה הנדונה; ומצד אחר, היא משמשת מדיום יעיל להנחת האצבע על 'דופק' הציבור הישראלי". -- מעטפת אחורית.

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
1
חלק 2
17
חלק 3
32

18 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי