תמונות בעמוד
PDF

THE

INVESTIGATOR.

THE

INVESTIGATOR,

OR

MONTHLY

EXPOSITOR AND REGISTER,

PROPHECY.

VOL. I.

1831-2.

LONDON:

SIMPKIN AND MARSHALL.

tip-

TABLES OF CONTENTS.

INDEX TO SUBJECTS.

« הקודםהמשך »