תמונות בעמוד
PDF
ePub

A record of my artistic life

John Burley Waring

CLOISTERS, MONREALE

SICILY. Circa 187.

[graphic][subsumed]
[graphic]
« הקודםהמשך »