אלדד הדני: אשר ע״פ סבה בא בבלה בימי רב צמח גאון ...

כריכה קדמית
נדפס ע״י ראובן אראנאוויטץ, 1863 - 35 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

ביקורת משתמש - סמן כלא הולם

ספר נפלא דברי אמת תמימותן ניכרין
וכמובא בתוכו דברי רבי צמח גאון
ואנן ניזיל אבתריה

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי