חידושי בבא בתרא

כריכה קדמית
Be-vet Daniʾel Bombergi, 1523 - 232 עמודים
 

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי