תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE

WORKS

OF

Samuel Johnson, LL.D.

A NEW EDITION,

IN TWELVE VOLUMES.

WITH

AN ESSAY ON HIS LIFE AND GENIUS,

BY ARTHUR MURPHY, Esq.

VOLUME THE TENTH.

LONDON:

PRINTED FOR NICHOLS AND SON; F. C. AND J. RIVINGTON; A. STRAPAN; LEIGH

AND SOTHEBY ; G. NICOL AND SON ; G. WILKIE; C. DAVIS ; T. EGERTON; J.
DEIGHTON AND SONS; J. NUNN; LACKINGTON AND CO.; J. CUTHELL; CLARKE
AND SONS; LAW AND WHITTAKER; LONGMAN, HURST, REES, ORME, AND
BROWN ; CADELL AND DAVIES ; J. OTRIDGE; J. BOOKER; CARPENTER AND SON;
E. JEFFERY ; J. AND A. ARCH; BLACK AND CO.; J. BLACK AND SON; J. BOOTH
JOHN RICHARDSON; S. BAGSTER ; J. HATCHARD; W. GINGER; R. H. EVANS ;
J. MAWMAN; R. SCHOLEY; BALDWIN, CRADOCK, AND JOY; J. ASPERNE; SHER-
WOOD, NEELY, AND JONES ; GALE AND FENNER ; T. HAMILTON ; J. PORTER;
J. ROBINSON; J. SHELDON; R. SAUNDERS; WALKER AND EDWARDS; AND
SIMPKIN AND MARSHALL.

TENOX LIBRARN NEW YORK

Printed by A. Strahan, New-Street-Square, London,

[ocr errors]
« הקודםהמשך »