תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

From which is deduced, the Secret of giving Dramatic Interest to

Tragedies intended for Representation. Preceded by a Critical Examination of the various Theories adopted on the Subject by the English, French, and German Philosophers.

In One Volume, Octavo, uniform with this work.

BY Mut

[blocks in formation]

M DERMOT,

AUTHOR OF A LETTER TO THE REV. W. L. BOWLES, IN REPLY TO HIS LETTER TO
THOMAS CAMPBELL, ESQ. AND TO HIS TWO LETTERS TO THE RIGHT
HON. LORD BYRON, IN VINDICATION OF THEIR DEFENCE

OF THE POETICAL CHARACTER OF POPE

First follow nature, and your judgment frame
By her just standard, which is still the same:
Unerring nature, still divinely bright,
One clear, unchanged, and universal light;
Life, force, and beauty, must to all impart,
At once the source, and end, and test of art.

Pope.

Natura fieret laudabile carmen an arte,
Quæsitum est: ego nunc studium sine divite vena,
Nec rude quid prosit video ingenium, alterius sic
Altera poscit opem res, et conjurat amicè.

Hor.

London:

PRINTED FOR SHERWOOD, JONES, & CO.

PATERNOSTER-ROW.

« הקודםהמשך »