תמונות בעמוד
PDF
[graphic]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

143 (1752)

جوده نه

is son Trog

او

و

is ten

is

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »