תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PRINTED BY JOHN L PETER WILSON.
FOR J. DUNCAN & SON, J & M. ROBERTSON, AND A. MA
AULAY, GLASG Wi J. &] FAIRBAIRN, EDINBURGH;

W. COKE, LEITH ; AD W ANDERSON, STIRLINGI

M,DCC,XCII.

« הקודםהמשך »