תמונות בעמוד
PDF
ePub

jane. But

thington

و

T

[graphic][merged small][merged small][merged small]

BURKE

ON THE

SUBLIME AND BEAUTIFUL.

[graphic]

2.Corboula

C Heath

"whose neck w clothed with thunder

London: F. IGRAD OY'S ENGLISHICHASSIS

« הקודםהמשך »