תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ST. PAUL'S CHURCH-YARD, AND WATERLOO PLACE, PALL MALL ;

J. TURRILL, 250, REGENT STREET,

AND

T. CLERC SMITH, REGENT STREET.

M DCCC XL.

« הקודםהמשך »