מבוא לגרפיקה ממוחשבת: כרך ב

כריכה קדמית
CET מטח, 2000 - 157 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

פרק 5 מסלול המידע ממסד הנתונים עד לצג קובץ התצוגה
5
חוצץ התמונה 5 2
33
כיצד מזהה מערכת גרפית את הגוף שהמשתמש מצביע עליו? 5 3
35
סיכום 5 4
36
פרק 6 התמרות הזזה דוממדית
39
סיבוב דוממדי 6 2
45
סילום דוממדי 6 3
64
הזזה תלתממדית 6 4
81
שרשור התמרות 6 7
98
פרק 1 אלגוריתמים להפקת תמונה אלגוריתם לקיטום קו
105
אלגוריתם לציור קו 7 2
120
אלגוריתם להסרת קווים נסתרים 7 3
129
אלגוריתם חוצץ העומק להסרת משטחים נסתרים 7 4
134
הצללה 7 5
142
סיכום 6 8
145
פרק 8 העברת מידע בין מערכות גרפיות הצורך להעביר מידע גרפי ממערכת אחת לשנייה
147

סיבוב תלתממדי סביב ציר z וסביב ציר המקביל לציר z 6 5
83
סילום תלתממדי 6 6
93
תקנים להעברת מידע גרפי 8 2
150
סיכום 8 3
157

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי