תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][graphic][merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

With the Compliments of

Ww. S. and Allie B. Hayward,

548 West PARK STREET,

DORCHESTER, MASS.

PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

/rm. S. and Abbie B. He wood

Hey

2 3 Oct. 1905

« הקודםהמשך »