תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ON

Several Occasions.

By Mr. JOHN GAY.

VOLUME the FIRST.

His jocamur, ludimus, omamus, ademus, querimur,

irafcimur ; defcribimos aliquid modò prefius, modo
elatius: atque ipfâ varietaie tentamus efficere, ut
alia aliis, quædam förtaso oncibiis placeant.

Plin. Epist.

LO N D 0 N:

Printed for H. LINTOT, J. and R. TONSON

and S. DRAPER.

[blocks in formation]

LENOX LIBRARA NEW YOR

[ocr errors]
« הקודםהמשך »