תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

DE

MUNDI VANITATE.

Ρ ο Ε Μ Α

MATTHÆI PRIOR Arm.

L ATINE REDDITUM,

Per Guil. Dobson, Nov. Coll. Oxon. Schol

Ο Χ Ο Ν Ι ΑΕ,
E THEATRO SHELDONIANO,

MDCCXXXIV.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »