תמונות בעמוד
PDF
ePub
[blocks in formation]

London: printed for the
BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY,
Ey Pbillifo & Fardon, George Yard, Lombard Street.

NENE

KARIGHYOSTON

TSINIHORIGHHOTEN NE

SAINT JOHN.

THE

GOSPEL

ACCORDING TO

SAINT JOHN.

CHAP. I.

1 Nene tsiniyought tsi Skongawawenniyoh, onitsiongwe

ok oni tsinihorighhonde ne Jesus Christus. 15 Tsi'nihorighhoten John. 35 Tsironwadighnonken Andrew, Gwider, &C.

,

SIdyodaghsawen ne Logos! keaghne, etho

Yehovahne yekayendaghkwe ne Logos, ok oni Logos ne naah Yehovah..

2 Ne ne sagat tsidyodaghsawen enskatne Yehovahne yekayendaghkwe.

3 Yorighwagwegon ne rodeweyenòkden, ok tsi nikon ne kaghson yagh oghnahhoten teyodon ne ne yagh raonha te hayadare.

4 Raonhage yewedaghkwe ne adonhèta ok oni ne adonhèta naah ne raodighswatheta n'ongwe.

5 Aghson tsidyokaras watyoghswathet ok yaghten yeyoyenda-on..

6 Rayadatogen ne Yehovah ronha-on ne ne John ronwayatskwe.

7 Ne wahhoni warawe tsi rodogense, ne ne aontahharighwatròri tsi watyoughswathet, ne ne aontyesenhak agwegon n'ongwe raonha raoriwa aonteyakaweghdaghkonhek.

CHAP. I.

1 The divinity, humanity, and office of Jesus Christ.

15 The testimony of John. 35 The calling of Andrew, Peter, &*c.

I

the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2 The same was.in the beginning with God.

3. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4 In him was life; and the life was the light of men.

5. And the light fhineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

6 There was a man fent from God, whose name was John:

7 The fame came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe.

« הקודםהמשך »