תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be

taken from the Building

[ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »