The Esoteric Codex: Demons and Deities of Wind and Sky

כריכה קדמית
Lulu.com, 21 באפר׳ 2017 - 146 עמודים
The Esoteric Codex: Demons and Deities of Wind and Sky collects curated articles regarding demons and deities, gods and goddesses, of the wind and the sky.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

Aeolus
1
46
11
Anemoi
16
47
19
Bieggolmai
26
61
31
Dogoda
32
19
42
Laa Maomao
52
27
57
Njörðr
62
Pakaa
69
Rudra
75
Shinatsuhiko
79
Sky father
89
66
101

Huitztlampaehecatl
46
24
49

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי