תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Printed for WILLIAM WHITESTONE, (Successor to

the late Mr. Ewing) No.29, Capel-Street.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »