אדם לאדם גשר

כריכה קדמית
מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, 1993 - 203 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

פתח דבר
9
סוגה של ספרות ושל דיבור
15
הפתגמים וניתוחיהם
41

3 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי