תמונות בעמוד
PDF
ePub

Wilson

그 1 Z

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

LONGMAN, REES, ORMĒ BROW.N, GREEN,

AND LONGMAN

AND JOHN STACY, NORWICH.

MDCCCXXXII

« הקודםהמשך »