מבית לפרוכת: פשט, עיון ומשמעות בעבודת יום הכיפורים

כריכה קדמית
מרכז הלכה והוראה, 1 בספט׳ 2014 - 384 עמודים

עבודת יום הכיפורים טבועה בחותם החד-פעמיות. פרשיית סדר העבודה פותחת באיסור לבוא "בכל עת" אל הקודש, ומסתיימת בקביעה שסדר העבודה מתקיים רק "אחת בשנה". גם דיני עבודת היום מלאים בתחושה של ייחודיות: זהו היום היחיד שהעבודה בו צריכה כהן גדול, והיום היחיד שבו אפשר להיכנס אל קדש הקדשים. אפילו בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים הם בגדים שונים ומיוחדים, ולאחר העבודה יש לגנוז אותם ואסור ללבוש אותם בשאר ימות השנה.

על אף חד-פעמיות זו, נדמה שאין יום בשנה שהשפעתו מרובה כל כך: ביום זה נקבע "מי יחיה ומי ימות", אלו מאורעות יעברו על האדם, ואיזה חותם יוטבע על השנה שתבוא. במובן מסוים, כל מעגל השנה נע סביב יום הכיפורים: "מיום כיפורים שעבר ועד יום כיפורים זה, ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה".

הספר מבית לפרוכת מבקש להפוך את העבודה הייחודית ביום הכיפורים לחוויה לימודית עמוקה. הספר מתמקד במשמעות העיונית של חלקי עבודת היום, תוך ניתוח סוגיות הגמרא ודברי הראשונים והאחרונים. מתוך התפיסות הלמדניות מציע הספר גם תובנות רוחניות, ובכך הוא מעמיק אצל הקורא את הקשר לעבודת יום הכיפורים. ספר זה יכול לשמש היטב גם את לומדי מסכת יומא וגם כל אדם המבקש להתכונן לקראת יום הכיפורים בכלל ולקראת תפילת מוסף וסדר העבודה בפרט.

 

תוכן

חלק 1
3
חלק 2
5
חלק 3
8
חלק 4
9
חלק 5
11
חלק 6
16
חלק 7
17
חלק 8
19
חלק 16
144
חלק 17
157
חלק 18
194
חלק 19
207
חלק 20
227
חלק 21
263
חלק 22
267
חלק 23
268

חלק 9
31
חלק 10
50
חלק 11
59
חלק 12
72
חלק 13
73
חלק 14
82
חלק 15
143
חלק 24
288
חלק 25
310
חלק 26
338
חלק 27
340
חלק 28
361
חלק 29
368

מונחים וביטויים נפוצים

מידע על המחבר (2014)

הרב אברהם סתיו לומד בכולל הגבוה לעיון בישיבת הר עציון, מרבני בית ההוראה של 'מרכז הלכה והוראה' בראשות הרב רימון וחבר בית המדרש של רבני צׂהר; מחבר ועורך של ספרים ומאמרים רבים בהלכה, עיון ומחשבה.

מידע ביבליוגרפי