תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

de Jontenas A lechemes "Davies, Richard, s. Andrew, of hlarwinog, (0.

Menligomery, pleh. Jesus Collo, Matrie, si March 1787, aged 19 ; Queens Coll., B.A., 1993, M.A.

B.D. 1807." Born 1708.

Rw. Richard Daver, B.D. was apported t. of Ilana

- burning March 10, 1804 tenth of to. Soans, Rev. David Joimes, B. A., was alafooriated it Llarowej - hovember 26th, 1841, owing to death of R. Daviso.

Them for there 1841-1804 = 37mo A FWRIADWYD

I ddangos i Ddynol-ryw, y dylent fucheddu yn
wir-gristianogol, ac ymrôi i fod yn fwy-
fwy duwiol, yn fwy-fwy daionus,
ac yn fwy-fwy ffyddlon

hợd Angeu.

O WAITII
Y Parchedig RICHARD DAVIES, B. D.

Ficar Llanwnog, yn Sîr Drefaldwyn.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Argraphwyd yn Argraff-dỹ 'r Brud, gan WOOD a
WATTON, ac ar werth ganddynt hwy, a

chan Mr. SANDFORD, Llyfr-wr:
Ac hefyd gan Owen, Trallwm; Jones, Trefnewydd ; Painter, Wrex.

ham; Lewis, Llanidloes; Owen, Machynlleth ; Jones, Dol-
gelleu ; Sanderson, Bala ; Rasbrook, Bangor; Broster,
Caer; Griffiths, a Cox, Aberystwith; Lewis, Aber-
teifi ; Daniel, a Harris, Caerfyrddin: a chan

E. Williams, N. 11, Tywyn, Llundain.

« הקודםהמשך »