ספר סדר היום: בו מסודר סדר מערכת היום ... ופירוש ... על התפלות ... ובסוף הספר פירוש ... על משנת בן חמש שנים למקרא ופי' ... על מגילת קהלת ...

כריכה קדמית
יעקב משולם עהרענפרייז, 1869 - 196 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן


מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי