תמונות בעמוד
PDF
ePub

Chus

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

JAMES BURNS, 17 PORTMAN STREET, PORTNIAN SQUARE;

W. EDWARDS, 12 AVE-MARIA LANE.

MDCCCXLI.

LONDON: PRINTED BY JOSEPH ROGERSON, 24, NORFOLK-STREET, STRAND.

« הקודםהמשך »