תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]

FROM

SHAKESPE.A.R.,

PESIGNEp
FOR THE USE OF YOUNG PERSONS.
-o-o-

BY CHARLES LAMB.

-
The socond EDI Fio N.
IN TWO WOLUMEs. -

VOL. I.

-*-m-

LONDON:

priNTED For M. J. Godwin, AT THE JUVENILE LIBRARY,
No. 41, skinneR-STREET;
And to BE HAD OF ALL Booksellers.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »