תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

London : printed for the
BRITISH AND FOR LIGN BIBLI SOCIETY,
By Pbillips & Fardon, George Yard, Lombard Street.

.F

NENE

KARIGHWIYOSTON

TSINIHORIGHHOTEN NE

SAINT JOHN.

THE

GOSPEL

ACCORDING TO

SAINT JOHN.

CHAP. I.

1 Nene tiniyought tsi S’hongwawenniyoh, oni tsi ongwe

ok oni thinihorighhonde ne Jesus Christus. 15 Ti'nihorighhoten Fahn. 35 Thronwadighnonken Andrew; Gwider, &c.

SIdyodaghsawen ne Logos' keaghne, etho

Yehovahne yekayendaghkwe ne Logos, ok oni Logos ne naah ne Yehovah.

2 Ne ne Sagat tsidyodaghsawen enskatne Yehovahne yekayendaghkwe.

3 Yorighwagwegon ne rodeweyenòkden, ok tsi nikon ne kaghson yagh oghnahhoten teyodon ne ne yagh raonha te hayàdare.

4 Raonhage yewedaghkwe 'ne adonhèta ok oni ne adonhèta naah ne raodighfwatheta n'ongwe.

5 Aghson tsidyokaras watyoghswathet ok yaghten yeyoyenda-on.

6 Rayadatogen ne Yehovah ronha-on ne ne John ronwayatîkwe.

7 Ne wahhoni warawe tsi rodogenfe, ne ne aontahharighwatròri tsi watyoughswathet, ne ne aontyesenhak agwegon n'ongwe raonha raoriwa aonteyakeweghdaghkonhek.

CHAP. I.

1 The divinity, humanity, and office of Jefus Chrift.

15 The testimony of John. 35 The calling of Andrew, Peter, &'c.

[ocr errors]

N the beginning was the Word, and the Word

2 The fame was in the beginning with God.

3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4 In him was life: and the life was the light of men.

5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

6 There was a man fent from God, whose name was John :

7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.

« הקודםהמשך »