תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[subsumed][merged small][graphic][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

AN

ENGLISH GRAMMAR

FOR THE USE OF SCHOOLS

BY

JAMES M. MILNE, PH.D.

[ocr errors]

'For my aim is not so much to say things that are new, us
things that are true.– J. C. SHAIRP

SILVER, BURDETT AND COMPANY

NEW YORK

BOSTON

CHICAGO

« הקודםהמשך »