תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

LONDON: PRINTED BY THOMAS DAVISON, WHITEFRIARS.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
« הקודםהמשך »