תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

JST

HARVARD
UNIVERSITY

LIBRARY

KPD-4014
KD 56893(2),

LONDON:

SAVILL AND EDWARDS, PRINTERS, CHANDOS STRIRT,

COVENT GARDEN,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

23

30

40

43

47

48

50

55

59

62

65

75

79

81

83

85

92

110

113

116

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »