תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][graphic][graphic]

THE POETICAL WORKS

OF

MATTHEW PRIOR.

EdinBurgh: PRINTED BY BALLANTYNE AND COMPANY., PAUL's work.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

JAMES NICHOL, 104 HIGH STREET.
LONDON: JAMES NISBET & CO. DUBLIN: W. ROBERTSON.

[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »