תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][graphic][merged small][merged small]

THE POETICAL WORKS

OF

MATTHEW PRIOR.

[merged small][graphic]

THE

POETICAL WORKS

OF

MATTHEW PRIORI

COt'ti) jttemctr anti Critical £>tasettatum,

BY THX

REV. GEORGE GILFILLAN.

EDINBURGH:

JAMES NICHOL, 104 HIGH STREET.
LONDON: JAMES NISBET & CO. DUBLIN: W. ROBERTSON.

M.DCCC.LVm.

« הקודםהמשך »