תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

LONDON:
RIVINGTONS; ST. PAUL'S CHURCH YARD, AND WATERLOO PLACE,

MAIDSTONE:

W. WEST, PRINTER,

HIGX STREET.

« הקודםהמשך »