תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

THE WORLD'S BEST POETRY

IN TEN VOLUMES, ILLUSTRATED

Editor-in-Chief
BLISS CARMAN

Associate Editors
John Vance Cheney
Charles G.D. Roberts
Charles F. Richardson
Francis H.Stoddard

Managing Editor
John RHoward

[ocr errors]

VER ETASV
VACIT

UNSE

JOHN D.MORRIS AND COMPANY

PHILADELPHIA

« הקודםהמשך »