תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

BEST POETRY

I Home:Friendship

W Fancy:

Sentiment
I Love

VI Descriptive:Narrative
II Sorrow and

Consolation VII National Spirit
IV The Higher Life X Tragedy: Humor
V Nature

XPoetical Quotations

THE WORLD'S BEST POETRY

IN TEN VOLUMES, ILLUSTRATED

Editor-in-Chief
BLISS CARMAN

Associate Editors
John Vance Cheney
Charles G.D.Roberts
Charles F. Richardson
Francis H.Stoddard

Managing Editor
John RHoward

VERSTASY
улсІТ

JOHN D.MORRIS AND COMPANY

PHILADELPHIA

« הקודםהמשך »